CAN modul

Så var det dags att kolla på hur man kommunicerar via CAN. Första försöket blir med en gammal Lavicel CANUSB kopplad till datorn, och på andra sidan blir det en Arduino Nano med en MCP2515_CAN modul. Jag tror att CANUSB fungerar direkt i Linux. Jag hade lite problem att få den att fungera i XP, men… Fortsätt läsa CAN modul

Lite info om olika kondensatorer

http://eis.apitech.com/docs/Capacitor-Selection-Switch-Mode-Power-Supply-SMPS.pdf olika modeller Bra ESR ligger runt 60-70 mOhm för en Alu electrolyt 100-1000uF

Publicerat den
Kategoriserat som Charger

Riktlinjer för Eagle Cad

Här kommer lite riktlinjer för hur jag designar scheman och PCB i eagle Cad. Alla riktlinjer kommer från diverse inspiration från     ref: Better PCB, Eagle Linear PWM PCB Layout PCBWay (pcb hus) Seed (PCB hus), ser bra ut.

Publicerat den
Kategoriserat som Electronik

Smedby Charger story

För er som inte redan är bekanta med SmedbyCharger kommer här sammanfattning. Jag ville göra en laddare baserat på en Atmel-prosessor. Arduino blev det naturliga valet och efter lite uppfriskande av gamla programmerings kunskaper fick jag klart för mig att OOP (Object Orienterad Programmering) var bra, eller rentav nödvändigt om man skall göra en robust… Fortsätt läsa Smedby Charger story

Charge time calculation

Hittade denna sida där man kan räkna ut hur lång tid laddningen tar. Skall kolla vidare om det stämmer.

Publicerat den
Kategoriserat som Charger

Uträkning av Ah och Wh

Smedby-charger behöver naturligtvis räkna ut hur många Amper-timmar som den laddar i batteriet. Hur gör man det?? Hittade detta och plankade. Inte helt optimalt kanske, men skall prova i kväll om det fungerar ok.

Smedby Charger

Nu är det nära att den laddare blir färdig. Just nu är ver 1.1 på väg att bli klar. Här beskriver jag lita om vad denna laddare. Först blir det en kort resume: ver: 0.7   Första release. 0.8   Fortsättning, men inga riktiga förbättringar. 1.0   Koppling till LogView mm. 1.1   Hårdvaran är helt ny, med en… Fortsätt läsa Smedby Charger

Snubber för PWM

Sourse – Drain snubber. Condning och en resistor. http://www.digikey.com/en/articles/techzone/2014/aug/resistor-capacitor-rc-snubber-design-for-power-switches   http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:18589/FULLTEXT01.pdf

Publicerat den
Kategoriserat som Charger

Thank you for your upload