Kategorier
Charger

Snubber för PWM

Sourse – Drain snubber. Condning och en resistor.

http://www.digikey.com/en/articles/techzone/2014/aug/resistor-capacitor-rc-snubber-design-for-power-switches

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:18589/FULLTEXT01.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *