Kategorier
FreeRTOS

FreeRTOS Manual

Kolla här.

Kategorier
c++ FreeRTOS Programering

Atmega AVR FreeRTOS

Standard Atmega AVR port av FreeRTOS (inte Arduino).

Kolla på denna länk.
Med drivrutiner för div. hårdvara.

 

Kategorier
Arduino c++ FreeRTOS

Debug i Eclipse, GDB och FreeRTOS

Kolla på denna.

och denna.

Modify Arduino to be able to use DebugWire.

Kategorier
Arduino c++ FreeRTOS Programering

Objekt sharing in c++ (And FreeRTOS)

En intressand video om hur man kan göra en c++ wrapper för FreeArtos. Men även hur man kan använda addSharedObjects och GetSharedObject för att dela ex. en queue. — Toppen —  🙂

Kategorier
FreeRTOS

FreeRTOS Create Task

Hur skapar man en task i FreeRTOS för Arduino.
Exempel:

#include <Arduino.h>
#include <Arduino_FreeRTOS.h>

// Declare tasks
void
ChargeTask( void *pvParameters );
void LedTask( void *pvParameters );

void ChargeFunction(void *pvParameters)
{
// Do some charge stuff
}

void LedTaskFunction(void *pvParameters)
{
// Do some LED stuff
}

void setup()
{
ChargeFunction
   ,  (const portCHAR *)”ChargeFunktion”   // A name just for humans
   ,  256  // This stack size can be  adjusted by reading the Stack Highwater
   ,  NULL
   ,  2  // Priority, with 3 (configMAX_PRIORITIES – 1) being the highest,                   and 0 being the lowest.
,  NULL );

void loop()
{
   for (;;){};// Nothing happens in loop. Everyting happends in deklared task-funktions
}