H-Bridge calculations.

Bra länk för Gate resistor calc.

Bra länk för att minska turn-off time.

Switch time, 0,5 – 1% av cycle time.

För att kalkylera switchtiden kan man använda följande formel:
dt = (dVxC) /I
dt = switchtiden
dV = driver supply voltage
C = capacitance
I = Driver peak current

ex:
STP120NF10 (100V 110A) mosfet
C = 5200pF = 0,

IR2103:
I = 0,210A
dV = 12V

Byte av Laddare i CityElen.

laderÄntligen är det dax att byta laddare i Cityel:n. Hela iden är att den alltid skall kunna vara ansluten till elnätet när den inte används. Jag har haft problem med power-steget, Mosfet drivern och Mosfetarn, men nu tror jag att det är dags att installera en laddare i bilen för att testa lite funktioner. Jag har inte någon teoretisk uträkning på mosfet driver, on/off-time och förluster mm. men jag har en lösning som räcker för (som jag tror, 5-10A laddning). När jag installerar laddaren får jag lite logik och möjlighet att utveckla en mobil-app för övervakning. Utöver det får jag lite långtidstes och möjlighet att se vad som fallerar med riden. Då jag inte har allting uträknat kommer jag att initialt ladda Bly-batterier. Jag hoppas att de tre batterier som sitter i bilen är ok, så att man kan köra lite och ladda lite. Ett sidoprojekt är att göra en batteri-monitor, vilket jag tror är ett optimalt tillfälle att starta det.

För att få allting att fungera behöver jag få bättre förståelse för hur Cityel:n originalladdare fungerar. Jag har hittat ett schema på hur laddaren fungerar. Om man kollar i manualen för Kaross så hittar man även ytterligare info.

Laddaren in min Cityel har följande anslutningar:
Jag har läst mig till att det är  60V AC ut. Det innebär ca 60*1,4=84V PtP, vilket innebär att laddaren behöver hantera 84v in. Utöver det har transformatorn en 15-20V output som kan användas för att driva all logik.
Ett PowerBoard som likriktar 60V utgången och som likriktar och stabiliserar den låga spänningen behöver fixas.

De anslutningar som finns till den befintliga laddaren är:
60V AC in. SP3 och SP4. (J33, J34)
Battery out. SP1 och SP9
15V AC in. SP5 och SP6. (J35, J36)
Utöver det har vi några anslutningar till någon form av temp-mätning på laddaren, som styr fläkten. Styrningen av fläkten får till en början vara ”always on”. Ev. kan den sedan ersättas med en styrning via CAN-bus.
J12. En NTC-resistor på 100K sitter i batteripaketet. Den kan användas i ett senare skede.
Sedan finns det en 8-pol  (J7) kontakt med följande anslutningar.
1. Motorstyringen säkerhets-loop från överdeln.
2. Error signal till diagnostikuttag.
3. 100% signal får Kapasitetsmätningen.
4. 82% signal från Kapasitetsmätninge.
5. EGT signal från diagnisikuttag.
6. Motorstyrningen säkerhetsloop till ”gas-pedalen”
7. Signal ”Laddaren är nätansluten”
8. Nyckel lås.

Några av dessa signaler vet jag inte hur de bör behandlas och skall mätas i bilen innan gamla laddaren kopplas bort.

J12.3 (100%) Är aktiv under 1V. När signalen inte är aktiv är spänningen över 2V, vanligtvis 8-10V.
J12.4 (82%) Är aktiv under 1V. När signalen inte är aktiv är spänningen över 2V, vanligtvis 8-10V.

 

 

GDB och AVR

Det ser ut att finnas flera sätt att få GDB och Eclipse att fungera med AVR.
Efter att jag beställt en Atmel-ICE konstaterade jag att den inte är så enkel att få fungerande i linux. Efter lite letande så hittade jag denna sida som beskriver att senaste SVN av avarice fungerar med firmware 3.x (och Atmel-ICE).

Det finns även en AVR-GDB som jag inte tittat på ännu.

Produktifiering

När man skall skapa en produkt från all det test-kod och labb/prototyper man skapat, ställs men inför lite nya problem. Vad skall kortet (PCB) heta och hur skall det revideras. Vad skall mjukvaran heta och hur skall den revideras. Skall man ha ett produktnamn där kort och mjukvara ingår och vad skall den heta och hur mycket kan man revidera en produkt. Till sist när blir det en ny produkt. Ett serienummer kopplat till Produkten, Lådan eller PCB:n?
Jag gör så här:
P/N: SDC-30a (Smedby DC-speedkontroller 30 Amp rev a)
PCB: SDC-30a rev 1 (Samma namn som produkten + rev för kortet)
S/N: Skrivs på PCB och på ev. Låda. Ev. i Flash på microcontroller.
Mjukvara: DC-Controller ver 1.0. kompileras i flera versioner för att supporta olika hårdvara. Filen kommer att heta SDC-30a_DC-C-1_0.bin